Research / the dancer in resistance

Praktisk avkolonisering av / med Paloma Madrid

Praktisk avkolonisering är en fysisk rörelseprocess och analys. Processen möjliggör för kroppsmedvetenhet i relation till konstruerade koloniseringsmönster. Genom performativa individuella och kollektiva övningar, improvisation, synkroniserad dans och rörelse fraseringar med stöd av musik och tystnad kommer avkoloniseringsprocesser för sårbarhet att sättas igång. Kursen jobbar i formen av en “dansklass” som performativ plats. Processen innehåller uppvärmning, koreografier och avslutande reflektioner. Passar dansare, konstnärer, skådespelare, performer mfl. 

Bakgrund sedan 2010 arbetar jag med undersökande metoder och frågor kring rörliga identiteter, mellanförskap och transnationalitet inom performativa praktiker i rollen som koreograf, dansare och pedagog. I utforskandet gör jag koreografier, performance, scenkonst och samlar dokumentation och sammanställer material samt fördjupar en diskussion för att kontextualisera konstnärliga och pedagogiska metoder för en  dekoloniserad/avkoloniserande praktik. En dekolonisering i praktik är minnen, erfarenheter och ett daglig görande i process, en avidentifikation (“disidentification”-Jose Esteban Munoz-) för kulturell, materiel och psykisk överlevnad. I Sverige och stora delar av världen finns det en stor avsaknad av praktiker som presenterar metoder, verktyg och kontextualiserar koreografi och samtida dans genom dansaren, koreografen utifrån praktisk dekolonisering.

referenser 2007, 2008 och 2009 initierade, ledde och utforskade jag i och med festivalen underground goes overground en dansfestival på Moderna Dansteatern/MDT som var ett svar på exotismen och kolonialiteten som flamenco, Västafrikansk, hiphop, tango, samba, Svensk folkdansen mfl befann sig i relation till utrymme, ekonomi och kropp. Festivalen gjordes också för att hitta en egen och rörlig pågående identitet. http://nummer.se/halla-paloma-madrid-32-ar/

 

 

%d bloggers like this: