Communitydans

Communitydans är att lyfta fram maktens instabila konstruktioner och på de sätt utmana, förhandla och transformera dessa i koreografin och genom icke-dansarens och dansarens minnen ta fram motdiskurser som finns i  kroppar som idag blir rasifierade, arbetarkroppar, icke-binära, äldre och barn där vi tillsammans dvs med deltagarna formulerar danserna (koreografierna). Att artikulera en mot-berättelse med kroppen och genom dansen är ett sätt att återerövra en förvägrad subjektivitet och rätten till problemformuleringar och definitioner om sin kropp, rörelse och dans. När kroppen överlämnar sig till läkning kan jag påbörja mötet. Det är inte “köttet” eller det du äger som har ett värde utan det som vi inte kan sätta fingret på, det som finns och kommer fram när kroppen börjar minnas, det som vi inte kan se utan känner. Energier som skapas då dans görs utan hierarkiska och normativa konstruktioner som står i vägen. För att komma bort från ensamheten och återfå kraftfullhet. En blodröd droppe i ett blått hav  se även communityteater

Foto Cosbyland - Dans i Lägenhet2

Dans i Lägenhet hade premiär 2008 dansföreställningen har turnerat nationellt och internationellt och skapas varje gång med dansare från varje plats.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: