en Koreografisk intervention

Dansensemblen Rosales skapar just nu verket En koreografisk intervention, i regi och koreografi av Paloma Madrid, i samarbete med konstnären och trädgårdsmästaren Sarasvati Shrestha och musikern Hara Alonso. Det handlar om att uppmärksamma de ekologiska sambanden, där vi övar upp vår lyhördhet kring hur vi kan odla jorden och arbeta för en mer rättvis fördelning av våra resurser med omsorg om jorden och närmiljön. Allt kommer att hända på Tegelscenens bakgård i Hökarängen. En koreografisk intervention har premiär den 25 augusti, men redan i juni är barn mellan 8-12 år välkomna att delta i en verkstad om jord, växter och dans. 

– Vi vill göra en dansintervention på en plats där dans annars inte finns, säger Paloma Madrid, koreograf och initiativtagare till Rosales.

I En koreografisk intervention arbetar dansensemblen Rosales med jord och växter som utgångspunkt i syfte att studera det ekosystem som vi alla är en del av. Vi pratar ofta om ekologisk resiliens, d.v.s. förmågan hos ekosystemet att möta olika förändringar som stormar, bränder och föroreningar. Men vad innebär resiliens i praktiken, i våra kroppar, i samhället och för miljön? Vad kan vi göra för att åstadkomma den förändring om en rättvis fördelning vi strävar efter?

– Ekosystemens komplexitet, utsatthet och förmåga till återhämtning är inspirationen i arbetet med En koreografisk intervention, säger Sarasvati Shrestha.

-Genom att studera växternas olika livsbetingelser kommer vi att närma oss en djupare förståelse för miljön, växter och rörelse som grunden till vår existens.

En koreografisk intervention är dansensemblen Rosales andra koreografi i regi och koreografi av Paloma Madrid och nu tillsammans med Sarasvati Shrestha, konstnär och pedagog med ett undersökande och ifrågasättande förhållningssätt kring värdesystem, språk, kunskapssyn och gränsdragningarna mellan natur och kultur. Här samarbetar Rosales också med musikern Hara Alonso. 

En koreografisk intervention har premiär den 25 augusti på Tegelscenens bakgård på Söndagsvägen 9 i Hökarängen, och visas sedan ett tiotal gånger mellan 26 augusti – 5 september.

Men redan i juni finns det en chans för intresserade barn mellan 8 -12 år att boka plats på dansensemblen Rosales sommarlovsaktivitet “Om jord, växter & dans-verkstad” som äger rum varje dag 13-17 juni kl 15-16.

Om jord, växter & dans-verkstad för barn mellan 8 -12 år: 

13-17 juni kl 15-16, varje dag. 

Högst 8 deltagare, först till kvarn, fritt inträde, anmälan görs med namn och telefonnummer till  

maila till; rosalesscenkonst@gmail.com

En koreografisk intervention görs med Dansarna Niki Tsappos, Daniela Escarleth Romo Pozo, Talia Gallegos Fadda, Mari Raudsepp och Jenny Salomonsen 

Regi och koreografi Paloma Madrid 
Trädgårdsmästare och konstnär  https://botkyrkakonsthall.se/sarasvati-shrestha/ Sarasvati Shrestha
Musik  https://haraalonso.com/ Hara Alonso
Foto Petra Koppla Dahlberg  

Premiär: 25 aug kl 19 på Tegelscenen trädgård, bakgård på Söndagsvägen 9 i Hökarängen. 

Fler datum: 26 aug kl 19, 27 aug kl 15, 28 aug kl 19, 29 aug kl 15, 31 aug kl 16, 1 sept kl 16, 2 sept kl 16, 3 sept kl 16, 4 sept kl 21, 5 sept kl 17.

Rosales är en multidisciplinär koreografisk plattform för studier om kroppen, konstnärliga läkande processer och scenkonsten, och består av professionella och autodidaktiska dansare, konstnärer, filmare och performers från hela landet. Ensemblens vision är att skapa dansföreställningar, installationer och interventioner nationellt och internationellt för att bredda konsten med koreografier som svarar samhället med brådskande kraft. Konstnärerna har alla en gemensam nämnare som är att de delar erfarenheter om att deras kroppar bär på politik och vill läka tillsammans med varandra och sin publik.

https://rosalesscenkonst.wordpress.com https://www.instagram.com/rosalesscenkonst/ https://www.facebook.com/rosales.scenkonst

Rosales Scenkonst, Tegelscenen, Söndagsvägen 9, 123 60 Farsta

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: